De onderneming

De kern van je ondernemingsplan bestaat uit het verhaal over je onderneming. In dit gedeelte beschrijf en motiveer je kernachtig wat voor product of dienst je gaat aanbieden, waar je jouw onderneming wilt vestigen en wat voor bedrijfsvorm je kiest.

Schenk hier ook aandacht aan de missie, visie en doelstellingen achter jouw onderneming. Door deze zaken helder te formuleren is de kans groter dat je deze zaken in de praktijk realiseert.

In de meeste ondernemingsplannen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De markt
 • Het onderscheidend vermogen
 • Organisatie en personeel

De markt

Bij het gedeelte over de markt beschrijf je:

 • de bedrijfstak waarin je onderneming zich bevindt
 • je doelgroep en potentiële klanten
 • de concurrentiepositie van je onderneming
 • en je marketingstrategie

Stel de marketingmix bijvoorbeeld op aan de hand van de vijf P's:

 • Product
 • Prijs
 • Plaats
 • Promotie
 • Personeel

Het onderscheidend vermogen

De toegevoegde waarde van de producten of diensten die je biedt is essentieel. Beschrijf daarom hoe jouw propositie en onderneming zich verhouden tot het huidige marktaanbod en de concurrenten. Besteed ook aandacht aan de sterke en zwakke punten van jouw onderneming.

Organisatie en personeel

De mensen achter de onderneming zijn erg belangrijk. Stel daarom een organogram op waarin een taakverdeling van de verschillende afdelingen en de verantwoordelijke medewerkers worden vermeld.

Geef daarbij een helder beeld hoe je organisatie is georganiseerd, welke bedrijfsvorm je hebt gekozen en wie de eigenaren zijn.

Ga door naar Ondernemingsplan >