De financiën

Ook de cijfermatige toelichting achter je plannen is van belang bij het opstellen van je ondernemingsplan. Deze cijfermatige toelichting zet je uiteen in het financieel plan. Onderdelen hierin zijn:

De financieringsbehoefte

In het financieringsplan vermeld je welke zaken en middelen je nodig hebt bij het opstarten van je onderneming en welke zaken je op termijn nodig hebt om je onderneming verder te laten groeien. Maak hierbij een duidelijk onderscheid tussen de vaste en vlottende activa. Vervolgens geef je een onderbouwing hoe je deze investeringen het best kan financieren. Dit kan met eigen vermogen zoals spaargeld, met achtergestelde leningen van familie of vrienden, of met vreemd vermogen zoals een lening bij de bank of een private investeerder. Hoe meer je onderneming is gefinancierd met eigen vermogen, hoe hoger de solvabiliteit van je bedrijf. Realiseer je wel dat het deel dat je financiert met vreemd vermogen uiteindelijk moet worden terugbetaald. In je financieringsplan beschrijf je hoe je dit gaat doen en binnen welke periode. Let wel op: meestal kun je zonder eigen vermogen geen vreemd vermogen regelen. Zorg dus dat je altijd eigen vermogen inbrengt

De balans en exploitatiebegroting

Verder bevat het financieringsplan een goed onderbouwde balans en exploitatiebegroting. In deze begroting vermeld je de omzet-, de kosten- en de winstverwachtingen van je onderneming. Op deze manier maak je inzichtelijk hoe hoog de omzet van je onderneming moet zijn om kostendekkend en winstgevend te zijn. Verder kan je bij dit onderdeel een inschatting maken van de rentabiliteit van je onderneming.

De liquiditeitsprognose

Het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen wanneer er geld je onderneming binnen komt en wanneer je geld moet uitgeven. Met een liquiditeitsprognose maak je inzichtelijk wanneer je verwacht geld over te hebben en wanneer je onderneming een financieringsbehoefte heeft. Houd bij het opstellen van deze prognose rekening met je maandelijkse inkomsten en uitgaven. Hierdoor krijg je zicht op je saldo gedurende de maand en je mogelijke behoefte aan zakelijk krediet. Uit je liquiditeitsprognose blijkt ook of je aan je aflossings- en renteverplichtingen kunt voldoen als je vreemd vermogen aantrekt, en of er voldoende geld in kas is voor je privé-uitgaven.

Persoonlijke begroting

Naast het opstellen van een zakelijke begroting is het belangrijk goed zicht te hebben op je persoonlijke financiële situatie en uitgaven. Een persoonlijke begroting biedt inzicht in je kredietwaardigheid en je vermogen om je bestaande uitgavenpatroon te kunnen handhaven. Op deze manier zie of je voldoende inkomen hebt om aan je bestaande financiële verplichtingen te kunnen voldoen, en of je voldoende financiële draagkracht hebt om je plannen uit te voeren.

Hulp bij het financieringsplan

Hulp nodig? Een accountant of een financieel adviseur kan je helpen bij het financiële deel van je ondernemingsplan. Het maakt niet uit of je een starter of doorgewinterde ondernemer bent, ze helpen je bij elke fase van je onderneming. Financiers hechten er grote waarde aan als je je professioneel laat ondersteunen bij je financieringsaanvraag.