Achtergestelde lening

Wat is een achtergestelde lening?

Bij een achtergestelde lening is de financier achtergesteld ten opzichte van ‘gewone’ schuldeisers. In het geval van een faillissement komen eerst de schuldeisers die niet zijn achtergesteld aan bod. Daarna pas de financier met de achtergestelde lening. Er blijft wel altijd voorrang op aandeelhouders en vennoten (mede-eigenaars).

De kans dat de financier (een deel van) zijn verstrekte achtergestelde lening niet terugkrijgt is hoger dan voor andere schuldeisers. Vanwege dit risico wordt meestal een hoger rentepercentage gevraagd (varieert van 8% tot 15% of meer).

De volgorde van de schuldeisers is als volgt:

  1. Boedelschuldeisers: kosten van het faillissement zoals de curator
  2. Preferente schuldeisers: werknemers, het UWV en de Belastingdienst
  3. Concurrente schuldeisers: ‘normale’ schuldeisers zoals leveranciers van goederen en/of diensten
  4. Achtergestelde schuldeisers

Voor wie is een achtergestelde lening interessant?

Voor veel ondernemers is een achtergestelde lening de eerste stap om geld te lenen. Het kan in de volgende situaties interessant zijn:

  • Relatief kleine financieringsbehoefte
  • (Startende) onderneming met een relatief hoog risicoprofiel. Ondernemingen met een hoog risicoprofiel krijgen minder snel een lening bij een bank.
  • Als er extra vertrouwen nodig is voor andere financiers. De aanwezigheid van een achtergestelde lening kan ze doen besluiten om toch een lening te verstrekken.
  • Soms is het handig een achtergestelde lening te zien als eigen vermogen. Men spreekt dan van een hybride lening.

Waar moet je op letten bij een achtergestelde lening?

Bij een achtergestelde lening is een contract vereist. Achterstelling van een lening kan pas worden bereikt als het zwart op wit staat. Het is raadzaam om in dit contract ook andere afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld over terugbetaling, looptijd, rente en wat er gebeurt als afspraken niet worden nagekomen.

Partijen