Wat is een bank?

Een bank vormt een schakel tussen vragers en aanbieders van geld. Banken zorgen ervoor dat de verschillende geldstromen bij elkaar komen. Er zijn veel particulieren en bedrijven die geld sparen. Het geld dat men spaart wordt weer uitgeleend aan klanten.

Ondernemers kunnen geld bij een bank aantrekken door middel van een financiering. Daarnaast kunnen ze ook geld aanbieden door tegoeden op te bouwen (zakelijke betaal- en spaarrekening).

Ondernemers zullen doorgaans een bank benaderen om een zakelijke lening af te sluiten. De meeste grote banken hebben een speciale afdeling voor zakelijke klanten. Hier worden ondernemers geïnformeerd en worden zakelijke leningen verstrekt.

Wat doet de bank voor ondernemers

Een bank kan een lening of krediet verstrekken aan een ondernemer. Vaak worden de termen zakelijke lening en zakelijk krediet door elkaar gebruikt. De twee financieringsvormen hebben echter een paar verschillen.

Een zakelijke lening wordt gebruikt voor een financieringsdoel die de ondernemer van tevoren bepaalt. Delening kan gebruikt worden voor het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen of een bedrijfspand. Voor het uitlenen van het geldbedrag ontvangt de bank een vergoeding in de vorm van rente. De ondernemer betaalt periodiek de vooraf afgesproken aflossing plus rente.

Bij een zakelijk (rekening courant) krediet wordt van tevoren een geldlimiet en looptijd afgesproken. Een ondernemer kan het geld meermaals (tot het afgesproken kredietbedrag) opnemen en terugstorten. De rente die je over het krediet betaalt is afhankelijk van het opgenomen geldbedrag in een bepaalde periode.

De bank heeft over het algemeen veel kennis over de verschillende financieringsvormen. Het kan in de meeste gevallen goed inschatten welke financieringsvorm het beste bij de behoeften van de ondernemer past.

Voor wie is de bank interessant?

Een lening of krediet van een bank is voornamelijk interessant voor ondernemers die relatief weinig risico lopen om in betalingsproblemen te komen.

De banken hanteren vaak strenge regels om zichzelf in te dekken tegen financiële risico’s. Er wordt vaak gekeken of een ondernemer in de toekomst kan voldoen aan alle betalingsverplichtingen. Dit wordt onder andere gedaan door te kijken naar het zogenaamde risicoprofiel en het ondernemingsplan.

Meer weten?