Img 08

Financierings checklist

Checklist financieringsaanvraag

Je bent op zoek naar financiering en wilt daarvoor een aanvraag indienen. Om je financieringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen heeft iedere financier informatie nodig van jou en je onderneming. Als je de informatie van onderstaande checklist bij de hand hebt dan ben je goed voorbereid om een financieringsaanvraag te doen.

 • Persoonlijke gegevens

  Naast de naam- en adresgegevens van jou en jouw onderneming betreft dit informatie over je opleiding en werkverleden.

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (en eventueel statuten)

  Aan de hand van een recent uittreksel (niet ouder dan één maand) wordt gecontroleerd of jouw onderneming is gevestigd in Nederland en wat voor rechtsvorm jouw onderneming heeft. Jouw onderneming kan een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap of naamloze vennootschap zijn. Het uittreksel mag niet ouder dan een maand zijn. Is de onderneming een besloten of naamloze vennootschap dan wordt ook vaak om de meest recente versie van de statuten van de onderneming gevraagd. Statuten worden opgesteld met behulp van een notariële akte.

 • Financiële informatie

  Als een financier om definitieve jaarcijfers vraagt dan moeten de jaarcijfers die je aanlevert zijn opgemaakt door een administratiekantoor of accountant. Een financier zal meestal ook een verklaring van het administratiekantoor of de accountant willen ontvangen. Als je een onderneming wilt starten en dus nog geen jaarcijfers hebt, houd dan minimaal de openingsbalans van je onderneming bij de hand. Bestaat je onderneming al wel maar heb je nog geen twee opeenvolgende boekjaren gehad, verstrek dan de wel beschikbare (jaar)cijfers. Een financier zal misschien ook inzage willen in je privé financiële situatie en vragen om een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over de laatste twee kalenderjaren.

 • Financieringsbehoefte / Investeringsplan

  Het is belangrijk dat je onderbouwt hoeveel financiering je nodig denkt te hebben en waarvoor je de financiering wilt gebruiken. Geef ook aan hoeveel eigen geld en/of geld van andere partijen je in aanvulling op de gevraagde financiering zult investeren. In veel gevallen is een voorwaarde van de financier dat jouw financieringsbehoefte deels met geld van jezelf en/of derden wordt ingevuld.

 • Rentabiliteits- en liquiditeitsprognose

  Een financier wil uiteraard graag weten hoe en wanneer je denkt de financiering te gaan terugbetalen. Je wordt daarom gevraagd om voor minimaal de komende twee jaar aan te geven hoeveel omzet en winst je verwacht dat jouw onderneming gaat behalen en hoe je kasstromen er uit gaan zien. Het is belangrijk dat je verschillende scenario's uitwerkt. Schets bijvoorbeeld een positief, een gemiddeld en een negatief scenario. Het is een pré als de prognoses zijn opgesteld door een onafhankelijk administratie- of accountantskantoor.

Als je alle bovenvermelde informatie hebt verzameld kun je waarschijnlijk starten met de financieringsaanvraag. Let er wel op dat individuele financiers nog aanvullende informatie kunnen vragen. Daarnaast verschillen de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering per financier en per specifieke financieringsvorm. Kijk daarom voor het indienen van je aanvraag altijd op de website van de betreffende financier of neem contact met hen op om te controleren of je aanvraag volledig is en of je aan alle voorwaarden voldoet.