Financiering

Hoe kom ik aan extra vermogen?

Voor het financieren van je onderneming heb je meestal eigen vermogen nodig. Het kan zijn dat je voor het financieren van je onderneming ook vreemd vermogen nodig hebt. Hieronder gaan we verder in op de begrippen eigen vermogen en vreemd vermogen, de verschillende financieringsvormen waarmee je dit kan financieren en de verschillende partijen waar je hiervoor terecht kan.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van je onderneming staat aan de passiva-zijde van de balans en vormt als het ware de schuld van jouw bedrijf aan de eigenaar(s).

Eigen vermogen kun je financieren met spaargeld of door aandelen in je onderneming uit te geven. In het laatste geval maak je externe aandeelhouders mede-eigenaar van je onderneming. Je verkoopt dan een deel van je bedrijf. Partijen die aandelen kunnen kopen in jouw onderneming zijn:

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen zijn de schulden van je bedrijf aan externe partijen. Het vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen .

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen zijn schulden die je binnen een jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van het werkkapitaal voor je onderneming.

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen bestaat uit schulden met een terugbetalingstermijn langer dan één jaar.

Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen die je nodig hebt om producten te vervaardigen of diensten te leveren, zoals machines, vastgoed of je inventaris.

Er zijn heel veel partijen die vreemd vermogen verstrekken. Welke je kiest is vooral afhankelijk van het doel van de financiering. Vreemd vermogen kan worden verschaft door:

Zie je door de bomen het bos niet meer? Vul dan de financieringswijzer in om inzicht te krijgen in wat het best bij jouw situatie past.

Subsidies en financieringsregelingen van de overheid

In aanvulling op de hierboven besproken financieringsvormen bestaan er diverse subsidies en financieringsregelingen van de overheid.

Deze kunnen uitkomst en ondersteuning bieden bij het aantrekken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Vul de subsidiewijzer in voor meer inzicht in de mogelijkheden: www.rvo.nl/subsidiewijzer of kijk op www.ondernemersplein.nl/subsidies